PROFIL SLUŽIEB - Sal-Tech

SlovakEnglish
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PROFIL SLUŽIEB

MONTÁŽNE A DEMONTÁŽNE PRÁCE:

  • oceľové konštrukcie (výroba, montáž, demontáž)

  • montáž, demontáž technologických celkov


ZVÁRAČSKÉ PRÁCE:

  • oblúkové zváranie obalenou elektródou

  • zváranie metódou TIG

  • zváranie metódou MIG, MAG


ELEKTRIKÁRSKE PRÁCE:

  • oprava, údržba, montáž vyhradených technických zariadení elektrických do 22 kV

  • Montáž elektrických zariadení

  • Výroba rozvodových skríň pre NN a MaR


VÝKON ČINNOSTI VEDENIA USKUTOČŇOVANIA STAVIEB na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien.


VÝKON ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORU

PODNIKANIE V OBLASTI NAKLADANIA S INÝM AKO NEBEZPEČNÝM ODPADOM:

  • odvoz vyseparovaného odpadu

  • manipulácia s vyseparovaným odpadom


 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky